شیر کنترل جهت چیست؟

شیر کنترل جهت چیست؟

.شیر کنترل جهت (شیر کنترل جهت هیدرولیک) وظیفه مشخص کردن جهت سیال در مدار هیدرولیک را بر عهده دارد

شیرهای کنترل جهت دارای یک اسپول می باشند که این اسپول به گونه ای طراحی شده است که با بدنه شیر آب بند بوده و بسته به نوع شیر دارای تعدادی راهگاه (پورت) می باشد که با حرکت اسپول یک راهگاه باز ویا بسته می شود. برای درک این مفهوم به شکل زیر توجه نمایید

نحوه نامگذاری شیر کنترل جهت – نحوه نامگذاری شیرهای هیدرولیک

یک شیر کنترل جهت را در هیدرولیک و یا پنوماتیک بر اساس دو مولفه یعنی تعداد پورت ها و تعداد حالاتی که اسپول قرار می گیرد نامگذاری می شود

تعداد حالت ها/تعداد پورت ها

.به عنوان مثال اگر در مداری از شیر ۴/۳ نام برده می شود به این معناست که دارای ۴ پورت و ۳ حالت قرارگیری اسپول می باشد

انواع شیرهای کنترل جهت

 • شیر ۲/۲
 • شیر ۳/۲
 • شیر ۴/۲
 • شیر ۴/۳

شیر ۲/۲ 

این نوع شیر عمدتاً به عنوان یک شیر قطع و وصل در یک مدار هیدرولیکی برای باز کردن و یا بستن بخشی از مدار مورد استفاده قرار می گیرند. این شیر ها از نظر مکانیزم عملکرد به دو دسته NC (حالت عادی بسته) و NO (حالت عادی باز) دسته بندی می شوند. سمبل این شیر در یک مدار هیدرولیکی در .شکل زیر قابل مشاهده می باشد

نرمال اوپن (NO)
نرمال کلوز (NC)

 

 

 

 

 

 

در مورد تشریح عملکرد شیر ۲/۲ نرمال بسته در موضع نرمال مسیر P به A بسته است. با فشار بر محرک شیر، به اسپول نیرو وارد شده و در نتیجه مسیر P به A آزاد و باز می شود. با قطع محرک شیر، فنر مجدداً شیر را به موقعیت اولیه خود می آورد. نام دیگر این نوع شیرها، شیر قطع و وصل و یا on/off وَلو می باشد.

کاربرد شیر کنترل جهت ۲/۲

 • باز کردن و یا بستن مسیر جریان
 • به عنوان شیر بای – پس
 • راه اندازی و یا از کار انداختن انواع شیرهای فشار و کنترل جریان
 • راه اندازی هیدروموتور یک طرفه

شیر ۳/۲

این نوع شیر نیز همانند نوع قبلی در راستای باز و بسته نمودن مسیر جریان مورد استفاده قرار می گیرد و دارای یک دهانه ورودی P و یک دهانه خروجی A یک دهانه تخلیه T می باشد.در شکل زیر سمبل شیر ۳/۲ در یک مدار هیدرولیک نشان داده شده است.

کاربرد شیر کنترل جهت ۳

استفاده بعنوان کنترل سیلندر های یک طرفه

 • تغییر دهنده مسیر

شیر  ۴/۲ 

شیر ۲/۴ دارای یک پورت ورودی P، یک دهانه تخلیه T و دو دهانه خروجی A و B می باشد.

یک شیر راه دهنده ۴ / ۲ نشستی دیسکی از نظر ساختمان مانند ترکیبی از دو شیر ۳/۲ یکی نرمال باز و دیگری نرمال بسته است.(میتوان با دوشیر ۳ / ۲ یکی نرمال باز و دیگری نرمال بسته، یک شیر ۴/۲ را ساخت).

کاربرد شیر کنترل جهت۴/۲

 • راه اندازی سیلندرهای دو طرفه
 • راه اندازی هیدروموتورهای دو جهته

 

شیر ۴/۳

به منظور کنترل دقیق تر عملگرها جهت توقف در نقاطی غیر از ابتدا و انتهای مسیر و برای اینکه سیلندرها و هیدروموتورها تحت فشار پمپ نباشند، نیاز به استفاده از شیرهای کنترل جهت با بیش از دو حالت می باشد. شیر کنترل جهت ۴/۳ متداول ترین و پرکاربرد ترین شیر در سیستم های هیدرولیکی می باشد. شیرهای ۴/۳، خود به انواع مختلفی دسته بندی می شوند. در ادامه به معرفی و کاربرد ۵ مورد از انواع شیرهای ۴/۳ می پردازیم.

شیر ۴/۳ وسط بسته
شیر ۴/۳ وسط باز

 

شیر ۴/۳ p بسته
شیر ۴/۳ t بسته
شیر ۴/۳ وسط H

 

شیر ۴/۳ وسط بسته

در نوع وسط بسته کلیه مجاری در موضع وسط، بسته بوده و در این حالت از جریان پمپ می توان برای تغذیه دیگر اجزاء مدار استفاده نمود.

شیر کنترل جهت وسط بسته برای حرکت رفت و برگشت و کنترل سیلندرهای دو طرفه مورد استفاده قرار می گیرند.

شیر ۴/۳ وسط باز

در این نوع شیرها در موضع وسط روغن ورودی به خروجی در ارتباط نمی باشند. پمپ از زیر بار خارج شده و مسیر ورودی P به پورت Tدر ارتباط می باشد.

جهت کنترل سیلندرهای دوطرفه مورد استفاده قرار می گیرند مزیت استفاده از این نوع شیر کاهش اتلاف توان و بازده به علت تحت فشار قرار نگرفتن پورت P می باشد

شیر ۴/۳ P بسته (وسط صندلی)

در این حالت فقط و فقط مسیرهای A و B را به مخزن روغن هدایت می نماید. در این حالت مسیر P کاملاً مسدود بوده و در نتیجه پمپ مجبور خواهد بود روغن را از طریق شیر اطمینان به مخزن هدایت نماید. در ضمن دهانه P به سایر دهانه های شیر در ارتباط نمی باشد.

شیر ۴/۳  T بسته 

اگر در سیستمی خواهان این باشیم که از برگشت عملگر جلوگیری کرده و در صورت افزایش بار بر روی جک، جک در انتهای کورس بوده باید همواره فشار پمپ را در پشت جک قرار دهیم. در این حالت مناسب ترین انتخاب، شیر ۴/۳ T بسته می باشد.

شیر ۴/۳ وسط H

در حالت وسط این شیر ارتباط کلیه مسیرهای داخلی، پمپ و تانک با هم برقرار می شود. پمپ بی بار شده و به عبارت دیگر، سیلندر در حالت شناور قرار می گیرد. این نوع شیر در مدارهایی که باید یک نیروی خارجی، سیلندر را در یک موقعیتی قرار دهد، مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

با واتساپ چکاد هیدرولیک در ارتباط باشید

× هر سوالی داری بپرس