لیست محصولات KOREA Hydraulics

 

گروه مکاترونیک چکاد هیدرولیک

چکاد هیدرولیک وارد کننده و تامین کننده کلیه برند های معتبر هیدرولیک، پنوماتیک و ابزاردقیق و وارد کننده مستقیم برند KOREA Hydraulics

برای سفارش و مشاوره فنی و تخصصی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

واتساپ: ۰۹۱۲۷۲۵۶۳۷۵

۳_۰۲۱-۳۳۹۳۸۴۳۱

برای دسترسی سریع بر روی دسته محصول مورد نظر کلیک کنید

                                    شیربرقی بالابری                                         شیربرقی تک بوبین

                                    شیربرقی دو بوبین                                      شیربرقی دستی برقی

                                    شیربرقی پاپتی                                          شیر برقی ۲-۲

                                    قفل کن زیرشیری                                        فلوکنترل زیرشیری

                                    فشارشکن زیرشیری                                      فشارشکن بلوکی

                                    فشارشکن بین راهی                                     ردیوسینگ زیرشیری

                                    ردیوسینگ بلوکی                                         مانومتر فشار (گیج)

                                    پرشر سوئیچ                                               پرشر کنترل (کانتر بالانس)

                                    سوپاپ بلوکی                                             پمپ های هیدرولیک

EDG-01-H

فشارشکن پروپرشنال ۴ / ۱ بلوکی

 

سفارش بده کاتالوگ

EBG-03-H

فشارشکن پروپرشنال ۲ / ۱ بلوکی

 

سفارش بده کاتالوگ

EBG-06-H

فشارشکن پروپرشنال ۴ / ۳ بلوکی

 

سفارش بده کاتالوگ

EFBG-03-125-H

شیر ۳/۸ ۱۲۵ لیتر پروپرشنال (PQ)

  

سفارش بده کاتالوگ

ET-02 (13mm)

شیربالابری ۲۰ لیتر بوبین کوچک

 

سفارش بده کاتالوگ

ET-02 AC220

شیربرقی بالابری ۲۰ لیتر

 

سفارش بده کاتالوگ

ET-04 AC220

شیربرقی بالابری ۴۰ لیتر

 

سفارش بده کاتالوگ

ET-04-S12 AC220

شیربرقی بالابری ۸۰ لیتر(دوبوبین)

 

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 6CM 6-600bar

مانومتر روغنی صفحه ۶cm از پشت ۱۰ الی ۶۰۰ بار

 

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 6CM 6-600bar

مانومتر روغنی صفحه ۶cm از زیر ۶ الی ۶۰۰ بار

  

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 10CM 6-600bar

مانومتر روغنی صفحه ۱۰cm از زیر ۶ الی ۶۰۰ بار

  

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 10CM 6-600bar

مانومتر روغنی صفحه ۱۰cm از پشت ۶ الی ۶۰۰ بار

 

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 6CM -1~0 bar

مانومتر روغنی صفحه ۶cm از زیر و از پشت ۰ تا ۱- بار

 

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 6CM -1~+1 bar

مانومتر روغنی صفحه ۶cm از زیر و از پشت ۱+ تا ۱- بار

 

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 6CM -1~+3 bar

مانومتر روغنی صفحه ۶cm از زیر و از پشت ۳+ تا ۱- بار

 

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 6CM -1~+5 bar

مانومتر روغنی صفحه ۶cm از زیر و از پشت ۵+ تا ۱- بار

 

سفارش بده کاتالوگ

GAUGE 6CM 1000bar

مانومتر روغنی صفحه ۶cm از پشت ۱۰۰۰ بار

 

سفارش بده کاتالوگ

Plug with LED brown DC

سوکت چراغدار DC

 

سفارش بده کاتالوگ

Plug with LED brown AC

سوکت چراغدار AC

 

سفارش بده کاتالوگ

Plug without LED 4 pin black

سوکت ساده بزرگ بدون چراغ ۴ پین

 

سفارش بده کاتالوگ

Plug base 4 pin

پایه سوکت ۴ پین

 

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-2B2-DL

شیربرقی ۱/۴ ضربدرموازی

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-2B3B-DL

شیربرقی ۱/۴ ضربدر H

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-2B10B-DL

شیربرقی ۱/۴ ۲-۳ کلوز

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-2B2L-DL

شیربرقی ۱/۴ موازی ضربدر

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-2B8-DL

شیربرقی ۱/۴ ۲-۳ P به A

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-2B8L-DL

شیربرقی ۱/۴ ۲-۳ P به B

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-2B2-DL

شیربرقی ۳/۸ ضربدر موازی

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-2B3B-DL

شیربرقی ۳/۸ ضربدر H

  

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-04-2B2-DL

شیربرقی ۱/۲ ضربدر موازی

  

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-06-2B2-DL

شیربرقی ۳/۴ ضربدر موازی

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C60-DL

شیربرقی ۳/۸ وسط باز

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C2-DL

شیربرقی ۳/۸ وسط بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C4-DL

شیربرقی ۳/۸ P بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C3-DL

شیربرقی ۳/۸ وسط H

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-2D2-DL

شیربرقی ۳/۸ T ضربدرموازی حافظه

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C9-DL

شیربرقی ۳/۸ T بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C10-DL

شیربرقی ۳/۸ B به T

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C11-DL

شیربرقی ۳/۸ P به A

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-03-3C12-DL

شیربرقی ۳/۸ A به T

 

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C60-DL

شیربرقی ۱/۴ وسط باز

 

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C2-DL

شیربرقی ۱/۴ وسط بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C4-DL

شیربرقی ۱/۴ P بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C9-DL

شیربرقی ۱/۴ T بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-2D2-DL

شیربرقی ۱/۴ ضربدرموازی حافظه

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C3-DL

شیربرقی ۱/۴ وسط H

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C10-DL

شیربرقی ۱/۴ B به T

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C11-DL

شیربرقی ۱/۴ P به A

  

سفارش بده کاتالوگ

DSG-02-3C12-DL

شیربرقی ۱/۴ A به T

 

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-04-3C4-DL

شیربرقی ۱/۲ P بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-04-3C60-DL

شیربرقی ۱/۲ وسط باز

 

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-04-3C2-DL

شیربرقی ۱/۲ وسط بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-06-3C60-DL

شیربرقی ۳/۴ وسط باز

  

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-06-3C4-DL

شیربرقی ۳/۴ P بسته

 

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-06-3C2-DL

شیربرقی ۳/۴ وسط بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

DSHG-10-3C2

شیربرقی ۱/۴-۱ وسط بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

YJ4WE6E

شیربرقی دستی ۱/۴ بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

YJ4WE6J

شیربرقی دستی ۱/۴ P بسته

  

سفارش بده کاتالوگ

YJ4WE6G

شیربرقی دستی ۱/۴ باز

 

سفارش بده کاتالوگ

DB10B-1-350

فشارشکن ۱/۲ دستی بلوکی

 

سفارش بده کاتالوگ

DB20B-1-350

فشارشکن ۳/۴ دستی بلوکی

  

سفارش بده کاتالوگ

DB30B-1-350

فشارشکن ۱/۴-۱ دستی بلوکی

 

سفارش بده کاتالوگ

RVG03-3-30

فشارشکن ۱/۲ دستی بلوکی

 

سفارش بده کاتالوگ

RVG06-3-30

فشارشکن ۳/۴ دستی بلوکی

  

سفارش بده کاتالوگ

SRVG06-1PN-3

فشارشکن ۳/۴ برقی بلوکی

  

سفارش بده کاتالوگ

SRVT06-NO-03

فشارشکن ۳/۴ برقی بین راهی

 

سفارش بده کاتالوگ

DBW-MID

پیلوت برقی فشارشکن

  

سفارش بده کاتالوگ

DBW10B-1-350

فشارشکن ۱/۲ برقی بلوکی

  

سفارش بده کاتالوگ

DBW20B-1-350

فشارشکن ۳/۴ برقی بلوکی

  

سفارش بده کاتالوگ

DBW30B-1-350

فشارشکن ۱/۴-۱ برقی بلوکی

  

سفارش بده کاتالوگ

۴WE6B(PILOT of DBW)

شیربرقی ۱/۴ ۲-۳ P به B

سفارش بده کاتالوگ

DBW010BG

فشارشکن ۱/۲ برقی بین راهی

  

سفارش بده کاتالوگ

DBW015BG

فشارشکن ۳/۴ برقی بین راهی

  

سفارش بده کاتالوگ

DBW025BG

فشارشکن ۱/۴-۱ برقی بین راهی

  

سفارش بده کاتالوگ

DZ10-YM

سکوئنیس ولو ۱/۲

  

سفارش بده کاتالوگ

DZ20-YM

سکوئنس ولو ۳/۴

  

سفارش بده کاتالوگ

DG-02-H

کلگی دستی فشارشکن

  

سفارش بده کاتالوگ

MRV-02W-3

فشارشکن مادولار ۱/۴ A-B کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MRV-03W-3

فشارشکن مادولار ۳/۸ A-B کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MRV-02P-3

فشارشکن مادولار ۱/۴ P کنترل

 

سفارش بده کاتالوگ

MRV-03P-3

فشارشکن مادولار ۳/۸ P کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

RVT-04-3-30

فشارشکن ۱/۲ دستی بین راهی

  

سفارش بده کاتالوگ

RVT-06-3-30

فشارشکن ۳/۴ دستی بین راهی

  

سفارش بده کاتالوگ

DBDH6K/315

کاتریج فشارشکن سایز ۶

  

سفارش بده کاتالوگ

DBDH10K/315

کاتریج فشارشکن سایز ۱۰

  

سفارش بده کاتالوگ

DBDH6G/315

فشارشکن بین راهی ۱/۴ طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

DBDH10G/315

فشارشکن بین راهی ۱/۲ طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

DBDH6P/315

فشارشکن بلوکی ۱/۴ طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

DBDH10P/315

فشارشکن بلوکی ۱/۲ طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

MBRV-02-P-K-3-20

ردیوسینگ مادولار ۱/۴ P کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MBRV-03-P-K-3-20

ردیوسینگ مادولار ۳/۸ P کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MTCV-02W-K

فلوکنترل مادولار ۱/۴ A-B کنترل

 

سفارش بده کاتالوگ

MTCV-03W-K

فلوکنترل مادولار ۳/۸ A-B کنترل

 

سفارش بده کاتالوگ

MTCV-04W-K

فلوکنترل مادولار ۱/۲ A-B کنترل

 

سفارش بده کاتالوگ

MTCV-06W-K

فلوکنترل مادولار ۳/۴ A-B کنترل

 

سفارش بده کاتالوگ

MSF-02T-20

فلوکنترل برقی مادولار ۱/۴ T کنترل(مخصوص اره نواری)

  

سفارش بده کاتالوگ

MST-02-A

فلوکنترل برقی مادولار ۱/۴ A کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MST-03-A

فلوکنترل برقی مادولار ۳/۸ A کنترل

 

سفارش بده کاتالوگ

KC-02

فلوکنترل بین راهی سوپاپ دار

 

سفارش بده کاتالوگ

KC-03

فلوکنترل بین راهی سوپاپ دار

  

سفارش بده کاتالوگ

KC-04

فلوکنترل بین راهی سوپاپ دار

  

سفارش بده کاتالوگ

KC-06

فلوکنترل بین راهی سوپاپ دار

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SED6UK13/350

شیربرقی ۱/۴ پاپت ۳۵۰ باری open

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SED6CK13/350

شیربرقی ۱/۴ پاپت ۳۵۰ باری close

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SED10UK13/350

شیربرقی ۳/۸ پاپت ۳۵۰ باری open

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SED10CK13/350

شیربرقی ۳/۸ پاپت ۳۵۰ باری close

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SEW6U36/420

شیربرقی پاپت ۴۲۰ باری open

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SEW6C36/420

شیربرقی پاپت ۴۲۰ باری close

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SEW6C36/630

شیربرقی پاپت ۶۳۰ باری close

  

سفارش بده کاتالوگ

M-3SEW6U36/630

شیربرقی پاپت ۶۳۰ باری open

  

سفارش بده کاتالوگ

۲۳QDF6B-24V

شیربرقی پاپت اوپن طرح رکسروت قدیم

  

سفارش بده کاتالوگ

۲۳QDF6K-24V

شیربرقی پاپت کلوز طرح رکسروت قدیم

  

سفارش بده کاتالوگ

DR10-1-6X-315Y

ردیوسینگ بلوکی ۱/۲

  

سفارش بده کاتالوگ

DR20-1-6X-315Y

ردیوسینگ بلوکی ۳/۴

  

سفارش بده کاتالوگ

YF08

فشارشکن کاتریجی

  

سفارش بده کاتالوگ

LF08

فلوکنترل کاتریجی

  

سفارش بده کاتالوگ

HCG-03-22

پرشرکنترل ۱/۲

  

سفارش بده کاتالوگ

HCG-06-22

پرشرکنترل ۳/۴

  

سفارش بده کاتالوگ

HCG-10-22

پرشرکنترل ۱/۴-۱

  

سفارش بده کاتالوگ

JCS-02NLL 70bar

پرشرسوئیچ ۷۰ بار

  

سفارش بده کاتالوگ

JCS-02N 250bar

پرشرسوئیچ ۲۵۰ بار

  

سفارش بده کاتالوگ

JCS-02H 400bar

پرشرسوئیچ ۴۰۰ بار

  

سفارش بده کاتالوگ

Body V8068

پایه ۲-۲ ۱ اینچ

  

سفارش بده کاتالوگ

Body V6068

پایه ۲-۲ سایز ۳/۴

  

سفارش بده کاتالوگ

Body V3068

پایه ۲-۲ سایز ۱/۲

  

سفارش بده کاتالوگ

Body V2068

پایه ۲-۲ سایز ۳/۸

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF08-221  V2068

شیربرقی کاتریجی ۲-۲ سایز ۳/۸ اوپن

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF08-220  V2068

شیربرقی کاتریجی ۲-۲ سایز ۳/۸ کلوز

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF10-221  V3068

شیربرقی کاتریجی ۲-۲ سایز ۱/۲ اوپن

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF10-220  V3068

شیربرقی کاتریجی ۲-۲ سایز ۱/۲ کلوز

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF12-221  V6068

شیربرقی کاتریجی ۲-۲ سایز ۳/۴ اوپن

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF12-220  V6068

شیربرقی کاتریجی ۲-۲ سایز ۳/۴ کلوز

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF16-221  V8068

شیربرقی کاتریجی ۲-۲ سایز ۱ اینچ اوپن

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF-08-20-M

شیر ۲-۲ گارد دستی دار ۳/۸

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF-08-22 

شیر ۲-۲ سوپاپ دار ۳/۸

  

سفارش بده کاتالوگ

DHF-12-22

شیر ۲-۲ سوپاپ دار ۳/۴

  

سفارش بده کاتالوگ

MPCV-02W-50

قفل کن مادولار ۱/۴ A-B کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MPCV-03W-50

قفل کن مادولار ۳/۸ A-B کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MPCV-04W

قفل کن مادولار ۱/۲ A-B کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MPCV-06W

قفل کن مادولار ۳/۴ A-B کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

SL10PA1

قفل کن ۳/۸ بلوکی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SL10GA1

قفل کن ۳/۸ بین راهی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SV10PA1

قفل کن ۳/۸ بلوکی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SV10GA1

قفل کن ۳/۸ بین راهی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SL20PA1

قفل کن ۳/۴ بلوکی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SL20GA1

قفل کن ۳/۴ بین راهی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SV20PA1

قفل کن ۳/۴ بلوکی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SV20GA1

قفل کن ۳/۴ بین راهی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SL30PA1

قفل کن ۱/۴-۱ بلوکی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SL30GA1

قفل کن ۱/۴-۱ بین راهی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

SV30GA1

قفل کن ۱/۴-۱ بین راهی طرح رکسروت

 

سفارش بده کاتالوگ

SV30PA1

قفل کن ۱/۴-۱ بلوکی طرح رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

CRG-03

سوپاپ بلوکی ۱/۲

  

سفارش بده کاتالوگ

CRG-06

سوپاپ بلوکی ۳/۴

  

سفارش بده کاتالوگ

CRG-10

سوپاپ بلوکی ۱/۴-۱

  

سفارش بده کاتالوگ

S10P

سوپاپ بلوکی ۱/۲

  

سفارش بده کاتالوگ

S20P

سوپاپ بلوکی ۳/۴

  

سفارش بده کاتالوگ

MCO2P05-20

سوپاپ زیر شیری ۱/۴ P کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

MCO3P05-20

سوپاپ زیر شیری ۳/۸ P کنترل

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO18DFR

پمپ پیستونی ۱۸ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO10DR

پمپ پیستونی ۱۰ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO28DFR

پمپ پیستونی ۲۸ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO45DFR

پمپ پیستونی ۴۵ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO71DFR

پمپ پیستونی ۷۱ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO100DFR

پمپ پیستونی ۱۰۰ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO140DFR

پمپ پیستونی ۱۴۰ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO28DFLR

پمپ پیستونی ۲۸ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO45DFLR

پمپ پیستونی ۴۵ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO71DFLR

پمپ پیستونی ۷۱ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO100DFLR

پمپ پیستونی ۱۰۰ لیتر (طرح Rexroth)

  

سفارش بده کاتالوگ

VP1-8-FA3

پمپ پره ای واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

VP1-12-FA3

پمپ پره ای واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

VP1-15-FA3

پمپ پره ای واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

VP1-20-FA3

پمپ پره ای واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

VP2-30-FA3

پمپ پره ای واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

VP2-40-FA3

پمپ پره ای واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

۲٫۵MCY14-1B

پمپ پیستونی

   

سفارش بده کاتالوگ

۱۰MCY14-1B

پمپ پیستونی

   

سفارش بده کاتالوگ

۱۰YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

   

سفارش بده کاتالوگ

۱۶YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

 

سفارش بده کاتالوگ

۲۵YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

۴۰YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

۶۳YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

۸۰YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

۱۰۰YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

۱۶۰YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

۲۵۰YCY14-1B

پمپ پیستونی واریابل

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH3-2X/8RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

   

سفارش بده کاتالوگ

PGH3-2X/10RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH3-2X/13RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH3-2X/16RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH3-2X/20RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH3-2X/25RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH4-2X/25RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH4-2X/32RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH4-2X/40RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH4-2X/50RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH4-2X/63RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH5-2X/80RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH5-2X/100RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH5-2X/125RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

 

سفارش بده کاتالوگ

PGH5-2X/145RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

PGH5-2X/160RE07VU2

پمپ دنده داخلی ( ماه و ستاره) طرح ویت و رکسروت

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO18

شافت قطر ۱۶۲ / ۱۱ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO28

شافت قطر ۱۸۲ / ۱۳ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO28

شافت دوبل قطر ۱۹۷ / ۱۳ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO45

شافت قطر ۲۰۴ / ۱۵ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO45

شافت دوبل قطر ۲۲۱ / ۱۵ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO45

شافت قطر ۱۹۹ / ۱۳ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO71

شافت قطر ۲۴۱ / ۱۴ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO71

شافت دوبل قطر ۲۶۱ / ۱۴ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO100

شافت قطر ۳۱۰ / ۱۷ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO100

شافت دوبل قطر ۳۳۵ / ۱۷ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO140

شافت قطر ۳۲۰ / ۱۳ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

A10VSO140

شافت دوبل قطر ۳۴۷ / ۱۳ خار

  

سفارش بده کاتالوگ

KF-40-FR2-D15

پمپ طرح کراخت سایز ۴۰

  

سفارش بده کاتالوگ

KF-50-FR2-D15

پمپ طرح کراخت سایز ۵۰

  

سفارش بده کاتالوگ

KF-63-FR2-D15

پمپ طرح کراخت سایز ۶۳

  

سفارش بده کاتالوگ

V15A4RX-95

پمپ پیستونی واریابل سایز ۱۵

  

سفارش بده کاتالوگ

V23A4RX-95

پمپ پیستونی واریابل سایز ۲۳

  

سفارش بده کاتالوگ

V38A4RX-95

پمپ پیستونی واریابل سایز ۳۸

  

سفارش بده کاتالوگ

V50A4RX-95

پمپ پیستونی واریابل سایز ۵۰

  

سفارش بده کاتالوگ

V70A4RX-95

پمپ پیستونی واریابل سایز ۷۰

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-0.75-L

پمپ پاورپکی سایز ۰٫۷۵ چپ گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-1-L

پمپ پاورپکی سایز ۱ چپ گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-1-R

پمپ پاورپکی سایز ۱ راست گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-2-L

پمپ پاورپکی سایز ۲ چپ گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-2-R

پمپ پاورپکی سایز ۲ راست گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-3.2-L

پمپ پاورپکی سایز ۳٫۲ چپ گرد

 

سفارش بده کاتالوگ

CBK-3.2-R

پمپ پاورپکی سایز ۳٫۲ راست گرد

 

سفارش بده کاتالوگ

CBK-4.2-L

پمپ پاورپکی سایز ۴٫۲ چپ گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-4.2-R

پمپ پاورپکی سایز ۴٫۲ راست گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-5.8-L

پمپ پاورپکی سایز ۵٫۸ چپ گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-5.8-R

پمپ پاورپکی سایز ۵٫۸ راست گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

CBK-6.8-L

پمپ پاورپکی سایز ۶٫۸ چپ گرد

  

سفارش بده کاتالوگ

T0.H2-6FL40Z03-B

هیدرو موتور دنده ای ۶cc

  

سفارش بده کاتالوگ

T0.H2-9FL40Z03-B

هیدرو موتور دنده ای ۹cc

  

سفارش بده کاتالوگ

T0.H2-12FL40Z03-B

هیدرو موتور دنده ای ۱۲cc

  

سفارش بده کاتالوگ

T0.H2-16FL40Z03-B

هیدرو موتور دنده ای ۱۶cc

  

سفارش بده کاتالوگ

T0.H2-22FL40Z03-B

هیدرو موتور دنده ای ۲۲cc

  

سفارش بده کاتالوگ

T0.H2-27FL40Z03-B

هیدرو موتور دنده ای ۲۷cc

  

سفارش بده کاتالوگ

شرکت گروه مکاترونیک چکاد هیدرولیک

درباره ما

گروه مکاترونیک چکاد هیدرولیک از سال ۱۳۸۲فعالیت خود را آغاز نمود این مجموعه با هدف اصلی تامین و واردات برندهای معتبر دنیا از قبیل (hawe,hydac,Rexroth,…) و وارد کننده مستقیم برند korea میباشد.
همچنین طراحی و ساخت انواع یونیت هیدرولیک و تجهیز کردن سیستم خط تولید کارخانجات (سیمان و فولاد و خودروسازی٬صنایع نظامی )از خدمات مجموعه چکاد هیدرولیک میباشد.

نماد اعتماد الکترونیک

چکاد هیدرولیک همواره جلب رضایت و اعتماد مشتریان را سر لوحه کار خود قرار داده است.
. باخیالی آسوده خرید کنید
. تضمین بازگشت وجوه

راه های ارتباطی

آدرس: تهران-خ لاله زارجنوبی-کوچه علیپور-پلاک۳۲-ساختمان عارف-طبقه ۲-واحد۳
تلفن ثابت: ۳_۳۳۹۳۸۴۳۱-۰۲۱
همراه: ۰۹۱۲۳۴۰۱۳۶۱
واتساپ: ۰۹۱۲۷۲۵۶۳۷۵